دختر قرقیزی با ابرو های عجیب دختری ۲۰ ساله با ابروهای بسیار پهن، در اینستاگرام حسابی سوژه شده و کلی طرفدار پیدا کرده است!  دختری از منطقه یاکوتیا روسیه که یک عکس سلفی با ابروهای بسیاربزرگ نقاشی شده در اینترنت منتشر کرده، در بین کاربران از شهرت زیادی برخوردار شده است.  این دختر یاکوتیایی عکس خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. آنجلا پروتودیاکونوا که ۲۰ سال دارد، دو نوار مشکی شبیه ابروهای عظیم را در روی صورت خود ترسیم کرده است. ابرو های عجیب ئختر قرقیزستانی باشگاه خبرنگاران

دختر قرقیزی با ابرو های عجیب

دختری ۲۰ ساله با ابروهای بسیار پهن، در اینستاگرام حسابی سوژه شده و کلی طرفدار پیدا کرده است!  دختری از منطقه یاکوتیا روسیه که یک عکس سلفی با ابروهای بسیاربزرگ نقاشی شده در اینترنت منتشر کرده، در بین کاربران از شهرت زیادی برخوردار شده است.  این دختر یاکوتیایی عکس خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. آنجلا پروتودیاکونوا که ۲۰ سال دارد، دو نوار مشکی شبیه ابروهای عظیم را در روی صورت خود ترسیم کرده است. دختر قرقیزی با ابرو های عجیب ( عکس) ابرو های عجیب ئختر قرقیزستانی دختر قرقیزی با ابرو های عجیب ( عکس) دختر قرقیزی با ابرو های عجیب ( عکس) باشگاه خبرنگاران

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/